Wie zijn wij?

Voedselhulp is al meer dan 15 jaar actief. Ons actieterrein strekt zich tot Overijse, Hoeilaart, Huldenberg en Tervuren. Sinds 25/11/2011 is het een erkende vzw en werken we binnen een nauw gestructureerd wettelijk kader.

Gezien de beperkte middelen waarme de VZW te kampen heeft, zijn wij steeds op zoek naar nieuwe sponsors.

Ons doel?

Het doel van de VZW Voedselhulp Overijse is de verdoken armoede op te sporen en aan arme en noodlijdende personen (personen die op gelijk welke manier in financiële problemen gekomen zijn of zitten en zich niet kunnen voorzien in de basisbehoeften van het leven) materiële en immateriële hulp allerhande te verschaffen. Onze voornaamste doelstelling is om het voedseltekort op het einde van de maand aan te vullen. Echter kan hiervan worden afgeweken waardoor personen met een zeer hoge nood kunnen rekenen op extra steun.

Wat doen we?

Ons doel is de prioritaire armoedebestrijding in de ruime zin van het woord en in eigen streek. Het opzoeken van de verdoken armoede, noodlijdende en behoeftige personen voorzien in levensnoodzakelijke middelen. Materiële en immateriële hulp allerhande verschaffen. Momenteel worden er maandelijks 70 à 100 gezinnen geholpen. Dit door middel van voedselpakketten, kleding en structurele hulp.