Ik wil geld doneren

De vzw Voedselhulp Overijse is altijd op zoek naar nieuwe financiële middelen voor de alledaagse werking , om voldoende buffer op te bouwen en om de continuïteit van zijn werking te kunnen garanderen. Om onze doelstelling te kunnen bereiken, verwelkomen wij elke financiële steun.

U kunt uw giften aftrekken van de belasting en een belastingvermindering krijgen als u de drempel van 40 Euro overschrijdt. (volgens de voorwaarde vermeldt in art. 145/33 WIB 92°)

Legaten (testamenten) zijn eveneens welkom.

Steunkaarten van 2 en 5 Euro zijn verkrijgbaar bij onze penningmeester Roland Kumps via 0477 13 34 36 .

Stortingen kunnen overgemaakt worden op volgende rekening:
BE50 9730 4028 2518
BIC: ARSPBE22

Bij voorbaat vriendelijk dank voor uw steun.